Privacy Policy

Start / Privacy Policy
Upptäck våra produkter

Denna sida beskriver vårt arbete med GDPR, personlig integritet och cybersäkerhet – Transparens är viktigt för oss på Fractal Design, och därför vill vi att du ska veta vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det – och hur vi använder dem.

Verktygen vi använder är SendInBlue (e-postmarknadsföring, se avsnitt 3 nedan), Cision (Press-meddelanden runt bolaget och prenumerationstjänster) och Google Analytics för att få reda på mer om hur vår webbplats används.

  1. Användning av webbplats och policy för kakor
  2. Opt-in för nyhetsbrev, listpolicy och GDPR-information
  3. Opt-in för prenumerationstjänst Cision

1. Användning av webbplats och cookiepolicy

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem. Du bör läsa här för att förstå vad cookies är, hur vi använder dem, vilka typer av cookies vi använder, hur informationen används och hur du kontrollerar cookie-preferenserna. För mer information om hur vi använder, lagrar och håller dina personuppgifter säkra, se vår integritetspolicy.

Du kan när som helst ändra eller ta tillbaka ditt samtycke om cookies vår webbplats. Läs mer om vem vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy. Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.fractal-design.com

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som används för att lagra små bitar av information. Dessa cookies lagras på din enhet när webbplatsen laddas i din webbläsare, och sedan hjälper de oss att få webbplatsen att fungera säkert samt korrekt, att göra din användarupplevelse bättre och att visa oss vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Hur använder vi cookies?

Precis som de flesta andra onlinetjänster, använder vi cookies av flera olika anledningar. Några (first-party cookies) är mest nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt, och de samlar inte in någon av dina personligt identifierbara uppgifter.
Andra (third-party cookies) används främst för att förstå hur webbplatsen presterar och hur du interagerar med vår webbplats, för att hålla våra tjänster säkra eller visa dig relevanta annonser och göra användandet av vår webbplats så enkel som möjligt.

Vilka typer av cookies använder vi?

Viktigt: Vissa cookies är viktiga för att du ska kunna ta del av hela vår webbplats funktionalitet. De tillåter oss att underhålla användarsessioner och förhindra säkerhetshot. De varken samlar in eller lagrar någon personlig information.

Statistik:

Dessa cookies lagrar information som antalet (och unika) besökare på webbplatsen, vilka sidor på webbplatsen som har besökts och varifrån, etc. Det hjälper oss att förstå och analysera hur bra webbplatsen presterar och vad som behöver förbättras.

Marknadsföring:

Vår webbplats visar produktförslag och reklam. Dessa cookies används för att anpassa de annonser som vi visar, så att de är mer relevanta för just dig. Sedan hjälper de oss att hålla reda på hur effektiva de annonserna är. Informationen som lagras i dessa cookies kan också användas av tredje-parts annonsleverantörer för att visa dig annonser på andra webbplatser i webbläsaren.

Funktionell:

Detta är cookies som hjälper vissa icke-väsentliga funktioner på vår webbplats. Funktionerna är bl a inbäddning av innehåll som videor eller delning av innehåll på webbplatsen på sociala medieplattformar.

Inställningar:

Dessa cookies hjälper oss att lagra dina inställningar (som språk, till exempel) så att du får en bättre och mer effektiv upplevelse nästa gång.Utöver detta erbjuder olika webbläsare olika metoder för att blockera och ta bort cookies som används av webbplatser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera / radera cookies. För mer information om hur du hanterar och tar bort cookies, besök wikipedia.org, www.allaboutcookies.org

2. Nyhetsbrev och information om opt / out-policy och GDPR

Varför och hur används mina uppgifter för e-postlistor och marknadsföring?
Vi använder dina uppgifter för att skicka dig material som direktmarknadsföring, till exempel produkt- och företagsnyheter, kampanjer, undersökningar, pressmeddelanden och andra saker vi tror att du kan vara intresserad av.
Huvudsyftet med att samla in data är att optimera din upplevelse och alltid skicka relevant information till dig.

Får ni verkligen lov att samla in och använda mina uppgifter?
Det är helt upp till dig – vi behöver ditt aktiva samtycke (opt-in) för att lägga till dig i vårt e-post / direktmarknadsföringsprogram. Vilken typ av personuppgifter tillåter jag er tillgång till när jag registrerar mig?

E-postadress
Används för att skicka direktmarknadsföringsmaterial till dig

För-& efternamn
Används för personligare tilltal i e-postmeddelandena

Land
Används för att kommunicera till exempel lokala kampanjer, nyheter och evenemang.

3. Opt-in för prenumerationstjänst Cision

Cision är en 3:e partstjänst som hanterar Fractal Design’s e-postlistor kopplat till press releaser och meddelanden runt bolaget.

Uppgifter som samlas in vid registrering: Namn & E-post.

Vi använder din e-post för att skicka pressmeddelanden till dig, till exempel gällande företagsnyheter. Din e-post kopplas ihop med ditt namn där namnet används för att eventuella personifiera utskick.

Du kan läsa mer om Cision här: https://news.cision.com/_editorial/about

Vem mer har tillgång till dessa uppgifter?

Dina uppgifter lagras hos vår tredje-parts e-postpartner Cision (eller SendInBlue vid utskick kopplat till produktinformation) i deras krypterade databaser inom Europeiska unionen och i enlighet med gällande GDPR-regler.
Endast marknadsföringspersonal samt bolagsledning från Fractal Design har tillgång till denna databas. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra utan ditt skriftliga medgivande.

Kan jag välja bort, redigera mina uppgifter eller få dig att rensa min information när som helst?
Ja. Du kan alltid kontakta oss (Fractal Design) för att ta bort ditt samtycke manuellt mot e-postmarknadsföring samt be om export, redigering eller borttagning av dina nuvarande personuppgifter. Du kan också använda opt-out-funktionen (avregistrera dig) i sidfoten i alla våra e-postmeddelanden.

Hur länge sparas mina uppgifter?
Vi kommer att spara din opt-in information (e-post, namn och land) tills du aktivt väljer att välja bort eller ta bort dessa data.

Disclaimer

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Ange det land du är bosatt i.

Ange det land du befinner dig i.

Tyvärr

Informationen på denna del av Fractal webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Tillbaka till startsidan

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna del av Fractal Designs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktier utgivna av Fractal Design som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från eller en transaktion som inte omfattas av registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika att förvärva Värdepapprerna.

Erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet med undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen. Som en följd av detta får värdepapper endast säljas i relevanta stater i enlighet med undantag i prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2 e i prospektförordningen. I detta avsnitt avses med uttrycket ”prospektförordning” vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (som ändrat eller ersatt)

Denna webbplats och informationen häri är enbart riktad till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna webbplats och informationen häri får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen häri hänför sig till är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Fractal Design tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och någon annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Fractal Design.